Wang, Guangfei, Qiaofeng Ye, Yidie Huang, Jinmiao Lu, Yiqing Zhu, Lin Zhu, Xiaoxia Li, Junqi Zhang, Ziwei Li, Jianger Lan, and Zhiping Li. “Potential Adverse Drug Reactions of Chloroquine in the Treatment of COVID-19”. Iranian Red Crescent Medical Journal 22, no. 11 (November 26, 2020). Accessed August 2, 2021. https://ircmj.com/index.php/IRCMJ/article/view/70.