Wang, Junda, Xin Deng, Xia Zhang, Xinping Zhu, Yongchun Ke, Jie Wang, Pan Zhou, and Zhi Li. “Imaging Findings and Changes in Discharged Moderate Novel Coronavirus Pneumonia Patients With Positive Nucleic Acid Retest ”. Iranian Red Crescent Medical Journal 23, no. 3 (March 27, 2021). Accessed April 17, 2021. https://ircmj.com/index.php/IRCMJ/article/view/224.