Zhao, Xiao-Jing, Qun-Xi Li, Ying Liu, Li-Sha Chang, Rui-Ying Chen, Hai-Yan Fan, and Fu-Xia Zheng. 2020. “Application of Concomitant Disease Scoring in Acute Cerebral Infarction”. Iranian Red Crescent Medical Journal 22 (3). https://ircmj.com/index.php/IRCMJ/article/view/605.