Zhu, Xun, Hong Li, Zhonghua Shi, Li Zhang, Xiaoyan Feng, Lixiang Yang, Jiaming Cao, and Junhui Chen. 2020. “Mechanical thrombectomy for Perioperative Acute Ischemic Stroke: Two Noncardiac and Non-Neurosurgical Case Reports and a Literature Review”. Iranian Red Crescent Medical Journal 22 (9). https://doi.org/10.32592/ircmj.2020.22.9.108.