Iranian Red Crescent Medical Journal

Published by: Kowsar
Archive - Iranian Red Crescent Medical Journal: Jan 2019, 21 (1), 3 articles.
Research Article
Yalçın Turhan, Mehmet Arıcan, Zekeriya Okan Karaduman, Ozan Turhal, Mehmet Gamsızkan, Davut Aydın, Korhan Ozkan
Case Report
Cheng-Wei Lu, Zhi-Hua Cui, Xiao-Feng Qi, Om Prakash Pant, Cheng-Bo Lu, Ji-Long Hao, Dan-Dan Zhou
Case Report
Massimo De Martinis, Maria Maddalena Sirufo, Lia Ginaldi