Iranian Red Crescent Medical Journal

Published by: Kowsar

Iranian Red Crescent Medical Journal

  • Organization: Iranian Red Crescent Medical Journal
  • ISSN: e: 2074-1812 | p: 2074-1804
  • Frequency: Monthly

Mansooreh Aliasgharpour, Fahimeh Davodabady, Mahbobeh Sajadi, Shadan Pedram Razi, Anoshiravan Kazem-nejad

Research Article | 20 | 10.5812/ircmj.61469 |

Ali Mirmansouri, Abbas Sedighinejad, Farnoush Farzi, Bahram naderi, Gelareh Biazar

Case Report | In Press | 10.5812/ircmj.59270 |

Iranian Red Crescent Medical Journal: Mar 2019, 21 (3), 8 articles.
Research Article
Qiang Chen, Lutong Xu, Jing Hu, Tonglian Wang, Kang Zhang, Hongbo Zhao, Yuanyue Li, Tao Shou
Research Article
Simin Arian, Hami Kaboosi, Zaheir Heshmatipour, Zeinab Khazaei Koohpar, Fatemeh Pyravii-Ghadikolaii
Research Article
Xuefang Lu, Wei Gong, Yunfei Zha
Research Article
Khatoon Heidari, Hami Kaboosi, Ailar Jamali, Ezzat Allah Ghaemi, Fatemeh Peyravii Ghadikolaii
Research Article
Ling Sun, Lu-Xi Zou, Yan Lu, Na Deng, Hui-Xin Wang
Case Report
Aliasghar Manouchehri, Reza Mohseni Ahangar, Pedram Bigvand, Samaneh Nakhaee, Omid Mehrpour
Case Report
Shang-Feng Tsai, Jun-Li Tsai
Letter
Alireza Mashallahi, Milad Ahmadi Marzaleh, Abbas Ostadtaghizadeh