Ankylosing Spondylitis in Iran; Late Diagnosis and Its Causes

CITEDBY Reports

 1. M-C Lu, B-B Hsu, M Koo, N-S Lai, . Higher risk of incident ankylosing spondylitis in patients with uveitis: a secondary cohort analysis of a nationwide, population-based health claims database. Scandinavian Journal of Rheumatology, 2017; (): 1.
  Crossref
 2. Eyal Klang, Merav Lidar, Zvi Lidar, Dvora Aharoni, Iris Eshed, . Prevalence and awareness of sacroiliac joint alterations on lumbar spine CT in low back pain patients younger than 40 years. Acta Radiologica, 2017; 58(4): 449.
  Crossref
 3. Fiaz Alam, Abdo Qaid Lutf, Nabeel Abdulla, Eman Hassan Satti Elsayed, Mohammed Hammoudeh, . Characteristics of Ankylosing Spondylitis patients living in Qatar. The Egyptian Rheumatologist, 2017; 39(2): 103.
  Crossref
 4. Qiaoxia Qian, Xia Xu, Hongjun He, Hengdong Ji, Hui Zhang, Yue Ding, Sheng-Ming Dai, Yaohong Zou, Qi Zhu, Chengde Yang, Shuang Ye, Lindi Jiang, Jian-Ping Tang, Qiang Tong, Dongyi He, Dongbao Zhao, Yuan Li, Yanyun Ma, Jingru Zhou, Ziyu Yuan, Juan Zhang, Li Jin, Xiaodong Zhou, John D. Reveille, Hejian Zou, Jiucun Wang, . Clinical patterns and characteristics of ankylosing spondylitis in China. Clinical Rheumatology, 2017; 36(7): 1561.
  Crossref